Mi smo dinamična advokatska kancelarija prilagođena specifičnim potrebama svojih klijenata. Naš sistem rada se zasniva na kvaliteti, efikasnosti i ekonomičnosti u nastojanju da interesi naših klijenata u svakoj situaciji budu na adekvatan način zaštićeni

Nermin Vila

advokat

Svoje kompletno redovno obrazovanje (osnovna, srednja škola, fakultet) sticao je u Mostaru gdje je završio i postdiplomski studij na Univerzitetu “Džemal Bijedić” na temu “Evropske integracije i tranzicija pravnog sistema u BIH”.

Poseban interes i nastavak vlastite edukacije posvetio je oblasti ustavnog prava, privrednog prava, javnih nabavki, funkcioniranju administrativnog sistema države BiH, radnog i građanskog prava te evropskim integracijama. Specijalizirao je i pitanja ekološke zaštite i tretmana ekoloških zona, a ovlašteni je savjetnik za ocjenu planova aktivnosti i studija o procjeni uticaja na okoliš. Zagovornik je ekološki osvještene ekonomije i ekspert za takve projekte koji se implementiraju u saradnji sa Evropskom komisijom. Ovlašteni stručni savjetnik u pitanjima ekologije i konsultant nevladinih organizacije koje se bave ovim pitanjima.

Bio je aktivan u političkom životu Bosne i Hercegovine kao zastupnik u Predstavničkom domu Parlamanta Federacije BiH, tokom koje je obavljao važne i brojne aktivnosti kao član parlamentarnih i zakonodavnih komisija. Nermin Vila je zahvaljujući svojim komunikacijskim i anačlitičkim vještinama bio i na drugim značajnim funkcijama u izvršnoj vlasti.

Posjeduje izuzetno znanje iz oblasti funkcioniranja instuticija vlasti u Bosni i Hercegovini što je garant najboljih pravnih savjeta u ovim oblastim.

Irma Radonja

dipl. pravnik

Irma Radonja diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Pravna specijsalizacija se kreće u smjeru građanskog i privrednog prava, kao i zaštite ljudskih prava iz oblasti radnog prava i socijalne zaštite. Učestvuje ,kao dio tima advokatske kancelarije Nermin Vila, u radu na predmetima javnih nabavki. Posebna znanja i iskustva ima u oblasti imovinsko- pravnih odnosa i predmete iz te oblasti takođe rješava sa velikim uspjehom. Konstantno educiranje i usavršavanje jedna je od njenih velikih referenci. Tečno govori Engleski jezik.

Mia Vučković

dipl. pravnik

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. S obzirom da se specijalizacija kreće u oblasti građanskog i upravnog prava, Mia Vučković poseban akcenat stavlja i sa velikim uspjehom rješava porodične i nasljedne predmete. Zbog velike posvećenosti i studioznog pristupa predmetima u kancelariji samostalno vodi predmete koji u osnovi imaju obligacione odnose. Tečno govori engleski i njemački jezik.

Mirela Hamidović

dipl. ecc

Sa dvanaest godina radnog iskustva u vođenju i menadžerisanju ureda je osoba koju krasi profesionalnost, diskrecija i posvećenost projektima koje vodi. Iskustvo obuhvata rad u nevladinim organizacijama, političkim institucijama te privrednim društvima. Diplomirani ekonomista-menadžer Fakulteta u Mostaru i certificirani računovođa posebnu pažnju posvetila je izučavanju računovodstevnih znanja i finansijskoj analitici projekata. Dio je tima advokatske kancelarije “Nermin Vila” na rješavanju predmeta iz oblasti privrednog prava, javnih nabavki. Više nego uspješno je vodila i okončala veliki broj stečajnih i likvidacionih postupaka. Govori engleski jezik.

Elmir Pršeš

Rođen je 19.05.1988 godine u Sarajevu. Student je Pravnog Fakulteta u Sarajevu i zaposlen u Advokatskoj kancelariji Nermin Vila. Dobro govori Engleski jezik.

Ajla Vila

Ajla Vila rođena je 29.12.1996. godine u Sarajevu. Student je Pravnog Fakulteta u Sarajevu i stipendista Advokatske kancelarije Vila Nermin. Pohađala je niz seminara iz raznih pravnih oblasti, domaćeg i međunarodnog karaktera, naročito krivičnog prava. Dobro govori Engleski jezik.

Dario Musa

dipl. pravnik

Fali biografija