PONIŠTENA DOZVOLA TURBO-INŠTITUTU ZA GRADNJU HIDROEKTRANA NA RIJECI LJUTOJ

Kantonalni sud u Sarajevu poništio je ekološku dozvolu Federalnog ministarstva za turizam i okoliš, dodijeljenu slovenskom investitoru “Turbo-inštitut”za izgradnju hidroelektrana na rijeci Ljutoj u općini Konjic, izvijestila je Federalna televizija. Pravna borba ekoloških aktivista u ovom predmetu trajala je više od tri godine. “Brane više od 30 metara ne mogu biti male, odnosno minihidroelektrane – […]

Continue reading “PONIŠTENA DOZVOLA TURBO-INŠTITUTU ZA GRADNJU HIDROEKTRANA NA RIJECI LJUTOJ”

U “SLUČAJU HOLIDAY INN” SASLUŠANO 10 SVJEDOKA: ALEN ČENGIĆ NEZADOVOLJAN BRZINOM TOKA SUĐENJA

Suđenje Alenu Čengiću, Adnanu Hadžibajriću, Mehmedu Puškiću i Adisu Skorupanu, optuženima za organizirani kriminal u “slučaju Holiday Inn” nastavljeno je danas u Kantonalnom sudu Sarajevo direktnim i unakrsnim ispitivanjem desetero svjedoka optužbe. Continue reading “U “SLUČAJU HOLIDAY INN” SASLUŠANO 10 SVJEDOKA: ALEN ČENGIĆ NEZADOVOLJAN BRZINOM TOKA SUĐENJA”